info@buurtvereniginghierden.nl tel: 0341-451 546 Mob. 06-82 70 10 17

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter:  Joan Hoeven
Penningmeester: Jan uit de Bosch

De overige leden van het dagelijkse bestuur zijn Hannes Franken, Herman Havelaar en José Bos-Brink.